eThesis

« Takaisin

Tekijät: Johansson, Birgitta.
Nimeke: Musiikinopettajien kokemuksia äänihäiriöistä ja keinoja niiden ennaltaehkäisyyn / Birgitta Johansson.
Julkaistu: Helsinki : Sibelius-Akatemia, 1993.
Ulkoasu: 50, [6] lehteä : kuvitettu
Asiasanat: Alexander-tekniikka
puhetekniikka
äänenmuodostus
musiikinopettajat - puhetekniikka
Huomautus:Tutkielma.
Opinnäyte: Lopputyö : Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen osasto, 1993.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiKyseessä on postitse lahetettyjen lomakkeiden avulla tehty haastattelututkimus musiikinopettajien äanihäiriöistä ja keinoista niiden ennaltaehkäisyyn. Tarkoitus oli selvittää, kuinka paljon ja millaisia ääniongelmia musiikinopettajilla on, millaista apua he ovat niihin saaneet ja miten äänihäirioitä voitaisiin ennaltaehkäista.

Tutkimus suoritettiin lähetettämällä kyselylomake 83:lle sellaiselle yläasteen musiikin viranhaltijalle, jotka etukäteen tehdyssä puhelinkyselyssä olivat sanoneet äänensä ainakin joskus väsyvän työssäan. Tutkielmassa pohditaan terveen äänen merkitystä ja ominaisuuksia sekä terveen äänenkäytön edellytyksiä. Ääntöelimiston (hengityselimistö, artikulaatioelimet, kurkunpää) toiminta selvitetaän pääpiirteittäin. Äänihäiriötyypit, niiden syyt ja oireet esitellään, ja esitetään keinoja häiriöiden ennaltaehkäisyyn.
Tutkimus osoitti, että 2/3:lla musiikinopettajista ääni väsyy työssä ainakin joskus. Ongelmia väsyminen on aiheuttanut ainakin jossain uran vaiheessa l/3:lle opettajista. Mielenkiintoista oli huomata, että miesopettajista 43 %:lla ääni kestaä koulussa väsymättä, kun naisilla vastaava luku on vain 29 %. Naisten äänihäiriot näyttävät olevan myös pahempia kuin miesten, sillä 31 % vastanneista naisista sanoi äänen väsymisen haittaavan työtään paljon tai melko paljon, kun miehillä vastaava prosentti oli 15 %. Vaikeudet lisääntyvät iän myötä, sillä alle 30-vuotiailla ääni haittaa työntekoa keskimäärin 28 %:lla kun luku yli 50-vuotiailla on jo 50 %. Tiedon puutteesta kertoo se, etta neljäsosa äänivaikeuksissa olevista ei tiedä, mistä oma ongelma johtuu. Neljännes, naisista jopa yksi kolmasosa pitääkin saamaansa äänenkäytön opetusta liian vähäisenä.

Useimmiten äänihäiriön aiheuttaa virheellinen äänentuottotapa, ja seurauksena ääni käheytyy rasituksen jälkeen (28%:lla musiikinopettajista). Ääntä ei osata voimistaa oikein, ja sen takia luokkamelussa puhuminen ja huutaminen on suurin käytännön syy oireiden ilmenemiseen.

Ammattiapua foniatrilta erikoislääkäriltä tai puheterapeutilta on hakenut 16 % musiikinopettajista, ja niistä, jotka eivät ole sitä tehneet, 23% arvelee sen olevan tarpeen tai ehkä tarpeen. Fysikaalista hoitoa niskakipujen takia on hakenut kuitenkin neljännes opettajista. Hyviksi hoitokeinoiksi on havaittu rentoutumisen oppiminen ja äänenkäytön opiskelu. Alexander-tekniikan ajatuksista oli ollut apua monelle. Laulunopiskelusta nayttää olevan kiistattomasti hyötyä myös muun äänenkäytön kannalta.

Parhaina keinoina ongelmien ennaltaehkäisyyn pidettiin henkilökohtaista äänenkäytön ohjausta ja foniatrin tarkastusta sekä opiskeluvaiheessa että jo ammatissa oleville ja ääniharjoitusten tekemistä oikean puhetekniikan oppimiseksi.

Saatavuustiedot Arsca-tietokannassa

KokoelmaSijaintiTila
Sib kirjasto, Avovarasto, Opinnäytteet, ei lainataSib Varasto Käsikirjasto 0.84 JohSaatavana
Sib kirjasto, Lyhytlainat, Opinnäytteet, 14 vrkSib Lyhytlainat 0.84 JohSaatavana

<<< Takaisin