eThesis

Opinnäytetietokanta ja elektroninen julkaiseminen Sibelius-Akatemiassa

 1. Yleistä Sibelius-Akatemian opinnäytetietokannasta
 2. Kokonaisten opinnäytteiden elektroninen julkaiseminen
 3. Tiivistelmät opinnäytetietokannassa
 4. Tiedottaminen opiskelijoille ja opettajille
 5. Yhteyshenkilöt kirjastossa

1. Yleistä Sibelius-Akatemian opinnäytetietokannasta

Sibelius-Akatemian opinnäytetietokannan tarkoituksena on parantaa Sibelius-Akatemian opinnäytteiden saatavuutta ja löydettävyyttä. Tietokanta sisältää viitetiedot kirjaston kokoelmiin kuuluvista perus- ja jatkotutkintojen opinnäytteistä. Lisäksi tietokantaan tallennetaan opinnäytteiden tiivistelmiä, ja se toimii myös kokonaisten elektronisten opinnäytteiden julkaisufoorumina.

Tietokanta ja sen sisältämät kokonaiset opinnäytteet ovat internetissä vapaasti selattavissa, luettavissa ja tulostettavissa. Julkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa, jota voi lukea ja tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön. Aineiston kaupallinen käyttö on kielletty.

Opinnäytetietokannan ylläpidosta vastaa Sibelius-Akatemian kirjasto.

2. Kokonaisten opinnäytteiden elektroninen julkaiseminen

Julkaistava aineisto

Opinnäytetietokannassa voi julkaista elektronisesti kokonaisia opinnäytteitä tutkielmista väitöskirjoihin. Suppeita kirjallisia töitä (2 ov) ei yleensä julkaista. Opinnäytteitä voidaan julkaista verkossa myös takautuvasti.

Opinnäyte julkaistaan vain tekijän luvalla.

Kuopion osaston opinnäytteiden julkaisemisesta huolehtii Kuopion osaston kirjasto.

Elektroninen julkaiseminen ei korvaa paperimuotoisia teoskappaleita, vaan ne on luovutettava verkossa julkaisemisesta huolimatta kuten erikseen on määrätty.

Julkaisusopimus

Kokonainen opinnäyte voidaan julkaista vain tekijän luvalla. Opinnäytteen verkkojulkaisua varten tekijä ja Sibelius-Akatemian kirjasto tekevät kirjallisen julkaisusopimuksen. Julkaisusopimuksella tekijä antaa luvan teoksen julkaisemiseksi verkossa, mutta ei luovu muista oikeuksistaan teokseen. Tekijä voi yhden kuukauden irtisanomisajalla purkaa sopimuksen perustellusta syystä (esim. teoksen kaupallinen julkaiseminen).

Kuopion osaston opinnäytteiden julkaisusopimukset tekee Kuopion osaston kirjasto.

Tekijänoikeudet

Tekijän on syytä varmistaa, että hänellä on julkaisemisen edellyttämät oikeudet julkaistavaan materiaaliin (teksti, kuvat, nuotit ym.). Tieteellisessä työssä sitaattioikeus antaa oikeuden lainata julkistettua työtä hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lähde ja tekijän nimi on ilmoitettava lainauksen yhteydessä.

Musiikkiteoksen lainaamista opinnäytteessä nuottiesimerkkinä voidaan sitaattioikeuden nojalla pitää sallittuna. Tällöinkin on kuitenkin pitäydyttävä hyvän tavan edellyttämässä laajuudessa:

 • lainatulla katkelmalla on oltava selvä asiayhteys tekstiin
 • kokonaisen teoksen lainaaminen ei ole hyväksyttävää (eräin poikkeuksin)

Kuvia voi opinnäytteissä siteerata oman tekstin havainnollistamiseksi tai selventämiseksi. Pelkästään oman teoksen "kaunistamiseksi" ei toisen tekemää kuvaa kuitenkaan saa käyttää ilman lupaa.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä kirjastoon tai taideyliopistojen tekijänoikeuspalveluun.

Lisätietoa tekijänoikeuksista:

Verkkoversion tuottaminen

Opinnäytteiden ensisijainen verkkojakeluformaatti on PDF (vaihtoehtoisesti RTF). PDF-tiedostoja voi tuottaa Adoben Acrobat Distiller -ohjelmalla, joka asennetaan mikroluokkiin opiskelijoiden käyttöön.

Yksinkertaisimmillaan Distillerin käyttö on varsin helppoa. Alkuperäistiedosto avataan sillä ohjelmalla, jolla se on tehty (esim. Word). Kuvat, nuotit ym. elementit tulee olla liitettynä alkuperäiseen dokumenttiin sähköisesti. Asiakirja tulostetaan valitsemalla tulostusvalikosta tulostimeksi "Acrobat Distiller" tai "Adobe PDF". Asiakirja tulostuu tiedostoon, joka on sellaisenaan valmis PDF-dokumentti.

Tarkempia ohjeita voit kysyä kirjastosta. Kirjasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan verkkoversion tuottamisessa.

Tekijän tulee luovuttaa kirjastolle myös alkuperäistiedostot teoksen pitkäaikaista säilytystä ja mahdollista muuntamistarvetta varten.

Julkaisuille, jotka saavat ISBN-tunnuksen (lähinnä väitöskirjat) kannattaa hakea samalla kertaa kaksi ISBN-tunnusta, mikäli aikoo julkaista teoksen myös verkossa. Painettu ja elektroninen versio saavat tällöin kumpikin oman tunnuksensa. Sibelius-Akatemian julkaisuihin ISBN-tunnukset saa viestintäyksiköstä. ISBN-keskuksen www-sivuilta saat lisätietoja ISBN-tunnuksen käytöstä verkkojulkaisuissa.

Toimintaohjeet pähkinänkuoressa

Kun haluat julkaista opinnäytteesi verkossa, toimi seuraavasti:

 1. Ota elektronisen julkaisemisen tarpeet huomioon jo opinnäytettä laatiessasi. Liitä kaikki kuvat, nuotit ym. elementit dokumenttiin sähköisesti.
 2. Varmista, että sinulla on julkaisemisen edellyttämät oikeudet julkaistavaan materiaaliin.
 3. Muunna työsi verkkojulkaisua varten soveltuvaan formaattiin (PDF tai RTF). Tarvittaessa voit pyytää apua kirjastosta tai atk-henkilöstöltä.
 4. Tee julkaisusopimus kirjaston kanssa.
 5. Toimita työsi kirjastoon. Esim. tiivistelmälomakkeen liitteenä tai s-postin kautta.

Näiden vaiheiden jälkeen opinnäytteesi on valmis julkaistavaksi verkossa.

3. Tiivistelmät opinnäytetietokannassa

Tiivistelmien tallentaminen ja julkaiseminen

Opinnäytetietokantaan tallennetaan kaikkien opinnäytteiden tiivistelmät. Tätä tarkoitusta varten opiskelijoiden käyttöön on laadittu elektroninen tiivistelmälomake, jonka opiskelija täyttää, tallentaa PDF-tiedostona ja tulostaa. Tulostettu tiivistelmä liitetään työ painettuun tai monistettuun paperiversioon. Samalla tiivistelmätiedot lähetetään tietokannan palvelimelle käsittelyä ja julkaisemista varten.

Elektronisen tiivistelmän tekeminen opinnäytetietokantaan on osa opinnäytteen hyväksymisprosessia.

Elektronisen tiivistelmälomakkeen käyttö

Ohjeita elektronisen tiivistelmälomakkeen täyttämiseksi:

 1. Muokkaa lomaketta tarvittaessa (jos haluat tiivistelmän usealla kielellä pidä Ctrl alhaalla kun valitset kielet). Etene klikkaamalla "Luo lomake".
 2. Täytä kaikki tarvittavat kentät. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
 3. Lopuksi hyväksy julkaiseminen ja paina "Lähetä lomake kirjastoon" -painiketta

HUOM! Jos tulostaminen ei jostain syystä onnistu, tallenna lomake ja yritä uudelleen.

PDF-tiedoston lukemiseen ja tulostamiseen tarvitset Adoben Acrobat Readerin, jonka voit ladata Adoben www-sivuilta

4. Tiedottaminen opiskelijoille ja opettajille

Kirjasto toivoo, että opiskelijoille tiedotetaan esim. tutkielmaseminaarien yhteydessä opinnäytetietokannasta, elektronisen tiivistelmälomakkeen käytöstä ja kokonaisten opinnäytteiden elektronisesta julkaisemisesta. Tiedon jakamisessa avainasemassa lienevät tutkielmien ohjaajat, joita osaston puolestaan toivotaan informoivan.

5. Yhteyshenkilöt kirjastossa

Kaikissa opinnäytteiden elektronista julkaisemista ja opinnäytetietokantaa koskevissa kysymyksissä voi kääntyä seuraavien yhteyshenkilöiden puoleen:

Yhteyshenkilöt

Jalo Oinonen, amanuenssi 040 7104219, etunimi.sukunimi@uniarts.fi
Soili Voutilainen, informaatikko (Kuopion osasto) 040 7104245, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Sibelius-Akatemian kirjasto

Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 16 C, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 39, 00097 TAIDEYLIOPISTO
Puhelin: 040 7104224