eThesis

« Takaisin

Tekijät: Savolainen, Hanna-Leena.
Nimeke: Lapsenmielinen alkeispiano-opetus : kolmen pianopedagogin mietteitä sekä käytännön harjoituksia / Hanna-Leena Savolainen.
Julkaistu: Tampere : Tampereen yliopisto, 2012.
Asiasanat: opettaminen
piano - soittaminen
pedagogiikka
alkuopetus - piano
Huomautus:Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot [Sibelius-Akatemia]
Opinnäyte: Seminaarityö : Tampereen yliopisto, 2012.
Lopputyö : Sibelius-Akatemia, Pianomusiikin osasto 2012.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Myös painettuna.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiSeminaarityössä tutkittiin teemahaastattelulla, pitävätkö haastatellut kolme pianopedagogia leikin, luovuuden ja mielikuvituksen käyttöä alkeispianotunneilla tärkeinä, ja jos pitivät, kuinka se näkyy heidän työskentelytavoissaan ja soittotunnin sisällössä. Haastateltaviksi valikoituivat asiantuntija-avun kautta Kaarina Elfving, Susanna Pajukangas ja Eeva Wilkus. Tutkimuksen pääkysymykset olivat seuraavat: Millä tavoin pianonsoittoa voi opettaa pienelle lapselle siten, että se on lapsen kannalta mielekästä? Miten mielikuvitus, leikki ja luovuus näkyvät pianotunneilla? Millaisia näkemyksiä haastateltavilla on nuotinluvun opettamisen tavoista ja tarpeellisuudesta alkeisoppilaan kohdalla?

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat pitävät leikkiä, luovuutta ja mielikuvituksen käyttöä soittotunneilla erittäin olennaisina asioina. Haastateltavat pyrkivät käyttämään opetuksessaan lapsilähtöisiä työskentelytapoja. Tärkeä tavoite kaikkien mielestä on, että soittotunnit tuntuvat lapsen mielestä mielekkäiltä, synnyttävät soittomotivaatiota ja rakkautta musiikkiin sekä aikaansaavat lapsessa iloa. Haastateltavat kertoivat myös useita käytännön esimerkkejä lapsenmielisistä harjoituksista, joista koottiin työn liitteeksi soiton eri osa-alueisiin jaotellut taulukot.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiSavolainen, Hanna-Leena
Päiväys: tehty18.11.2011
Formaatti: laajuus0.54 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/lapsenmielinen_alkeispianoopetus__hannaleenan_seminaarity.pdf

<<< Takaisin