« Takaisin

Tekijät: Pokki, Niklas, (kirjoittaja.)
Nimeke: Prima vista soiton harjoittelu ja opettaminen pedagoginen näkökulma pianistien prima vista -taitojen kehittämiseen / Niklas Pokki.
Asiasanat: prima vista - piano
nuotinluku
piano - soittaminen - opetus
pedagogiikka - piano
Huomautus:Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon liittyvä kirjallinen työ.
Huomautus: Tiivistelmä: Tutkimukseni tavoite oli kehittää tehokkaita tapoja harjoitella ja opettaa prima vista -soittoa. Tutkimusmenetelmänä oli prima vista -soittoon liittyvän tutkimustiedon keskusteluttaminen oman pianistisen ja pedagogisen kokemustietoni kanssa. Tutkimuksessa ehdotan uutta tapaa lähestyä pianistin prima vista -taitojen harjoittelua. \n\n Muusikoiden prima vista -käytäntöjä on tutkittu suhteellisen vähän. Tutkimukset ovat käsitelleet pääasiassa yksittäisen prima vista -tapahtuman mitattavia tekijöitä, prima vista -soiton prosesseja tai huippusuoriutujien ja aloittelijoiden eroavaisuuksia. Pedagoginen näkökulma ja prima vista -taitojen kehittäminen pitkällä aikavälillä ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Olemassa olevaa tutkimustietoa ei myöskään ole juuri sovellettu käytäntöön. \n\n Työssäni tarkastelen prima vista -harjoittelua prima vista -taidon osataitojen näkökulmasta. Puutteet jonkin osataidon hallinnassa estävät kokonaistaidon kehittymistä. Siksi osataitoja kannattaa harjoitella yksi kerrallaan. Jotta näin voidaan tehdä, prima vista -taito täytyy jaotella osa-alueisiin tavalla, joka palvelee nimenomaan muusikoiden käytäntöä. Tutkimuskirjallisuuden jaotteluja ei ole tehty tästä näkökulmasta, eivätkä ne siksi ole harjoittelemisen ja opettamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tutkimuksessani jäsentelen osataidot uudella tavalla siten, että niitä voi käyttää harjoittelun kohteina: \n\n - nuottikuvan hahmottamistaidot \n - ennakoimistaidot \n - läpisoittoon valmistautumisen taidot \n - läpisoittotaidot \n - pianistis-musiikillisten mallien hallinta \n - klaviatuurituntuma \n - sisäisen kuulemisen taito \n - SOIA-taidot: soveltaminen, ongelmanratkaisu, improvisointi ja arvaaminen. \n\n Tutkimukseni keskeinen tulos on tämän teemoittelun pohjalta kehittämäni kokoelma harjoituksia ja harjoittelumenetelmiä, joiden avulla prima vista -soiton ongelmia voidaan ratkoa yksi osa-alue kerrallaan.
Opinnäyte: Tohtorintutkinnon kirjallinen työ : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-yksikkö, 2016.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
ISBN: 978-952-329-059-4 PDF

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTutkimukseni tavoite oli kehittää tehokkaita tapoja harjoitella ja opettaa prima vista -soittoa. Tutkimusmenetelmänä oli prima vista -soittoon liittyvän tutkimustiedon keskusteluttaminen oman pianistisen ja pedagogisen kokemustietoni kanssa. Tutkimuksessa ehdotan uutta tapaa lähestyä pianistin prima vista -taitojen harjoittelua.

Muusikoiden prima vista -käytäntöjä on tutkittu suhteellisen vähän. Tutkimukset ovat käsitelleet pääasiassa yksittäisen prima vista -tapahtuman mitattavia tekijöitä, prima vista -soiton prosesseja tai huippusuoriutujien ja aloittelijoiden eroavaisuuksia. Pedagoginen näkökulma ja prima vista -taitojen kehittäminen pitkällä aikavälillä ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Olemassa olevaa tutkimustietoa ei myöskään ole juuri sovellettu käytäntöön.

Työssäni tarkastelen prima vista -harjoittelua prima vista -taidon osataitojen näkökulmasta. Puutteet jonkin osataidon hallinnassa estävät kokonaistaidon kehittymistä. Siksi osataitoja kannattaa harjoitella yksi kerrallaan. Jotta näin voidaan tehdä, prima vista -taito täytyy jaotella osa-alueisiin tavalla, joka palvelee nimenomaan muusikoiden käytäntöä. Tutkimuskirjallisuuden jaotteluja ei ole tehty tästä näkökulmasta, eivätkä ne siksi ole harjoittelemisen ja opettamisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tutkimuksessani jäsentelen osataidot uudella tavalla siten, että niitä voi käyttää harjoittelun kohteina:

- nuottikuvan hahmottamistaidot
- ennakoimistaidot
- läpisoittoon valmistautumisen taidot
- läpisoittotaidot
- pianistis-musiikillisten mallien hallinta
- klaviatuurituntuma
- sisäisen kuulemisen taito
- SOIA-taidot: soveltaminen, ongelmanratkaisu, improvisointi ja arvaaminen.

Tutkimukseni keskeinen tulos on tämän teemoittelun pohjalta kehittämäni kokoelma harjoituksia ja harjoittelumenetelmiä, joiden avulla prima vista -soiton ongelmia voidaan ratkoa yksi osa-alue kerrallaan.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiPokki, Niklas
Päiväys: tehty01.11.2016
Formaatti: laajuus1.7 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/2016pokki_valmis2.pdf

<<< Takaisin

© Sibelius-Akatemia, 2018