« Takaisin

Tekijät: Elomaa, Liisa, (kirjoittaja.)
Nimeke: Palautteenanto ja oppiminen : soitonopettajan antaman palautteen merkitys lasten ja nuorten oppimisprosessissa / Liisa Elomaa.
Asiasanat: oppiminen
palaute
Huomautus:Seminaarityö.
Kirjallinen työ.
Opinnäyte: Seminaarityö : Tampereen yliopisto, 2017.
Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiSeminaarityössä tutkittiin soitonopettajan antaman palautteen merkitystä lasten ja nuorten oppimisprosessiin. Tutkimus rajattiin soitonopettajan antaman ulkoisen palautteen vaikutuksiin eikä tutkimuksessa ole huomioitu muita oppimiseen mahdollisesti vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.

Tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaista palautetta soitonopettajat antavat, miten he kokevat palautteenannon merkityksen oppimiselle ja mitkä asiat palautteenantoon vaikuttavat. Tutkimusta varten haastateltiin sähköpostitse neljää suomalaisessa konservatoriossa tai musiikkiopistossa työskentelevää klarinetinsoiton opettajaa. Saatuja vastauksia tarkasteltiin aikaisempien tutkimustulosten ja aihetta koskevien teorioiden pohjalta.

Palautteenannon merkitys oppimiselle osoittautui tutkimuksessa kiistattomaksi. Oppimisen todettiin olevan tehotonta ilman palautteenantoa ja palaute nostettiin jopa tärkeimmäksi oppilaan kehittymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Vastauksissa korostettiin palautteen rakentavan ja rehellisen esittämistavan tärkeyttä sekä oppilaan osaamistason ja persoonan huomioimista.

Saadut tutkimustulokset vahvistivat kirjallisuudessa aiemmin esitettyjä näkemyksiä palautteenannon moniulotteisesta vaikutuksesta oppimisprosessiin sekä konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä teemoja, kuten oppilaan itseohjautuvuutta ja vuorovaikutuksellista oppimista.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiElomaa, Liisa
Päiväys: tehty16.02.2017
Formaatti: laajuus0.67 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/elomaa__palautteenanto_ja_oppiminen.pdf

<<< Takaisin

© Sibelius-Akatemia, 2017