« Takaisin

Tekijät: Vuorenmaa, Antti, (kirjoittaja.)
Nimeke: Kohti musiikillista toimijuutta : oppilaslähtöisyys ja luovan musiikin tekemisen tavat musiikillisen toimijuuden rakentumisessa / Antti Vuorenmaa.
Asiasanat: improvisointi
luovuus
säveltäminen
toimijuus
voimaantuminen
Huomautus:Kandidaatin tutkielma.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTutkielmassani käsittelin musiikillista toimijuutta. Toimijuus on sosiologiasta musiikkikasvatukseen tiensä löytänyt termi, jonka käsitetään liittyvän yksilön itseensä ja ympäröivään maailmaan kohdistuvaan vaikutusvaltaan. Musiikkikasvatuksessa tämän voidaan nähdä liittyvän modernissa musiikkikasvatuksessa paljon kannatusta saaneeseen oppilaslähtöiseen koulutukseen, jossa oppilaalla on perinteistä hierarkista oppimistilannetta huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa.
 
Tutkielmassani perehdyin siihen, miten toimijuus rakentuu musiikkikasvatuksen asiayhteydessä. Lisäksi pyrin selvittämään, millä tavoin opettaja voi luoda mahdollisimman otolliset olosuhteet oppilaan toimijuuden kokemuksille. Toteutin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksena käsiteltyjen aiheiden avainteoksia referoiden.
 
Oppilaan toimijuuden kokemusta voidaan kasvattaa lukuisin eri keinoin, joita tutkielmassani esittelen. Lähdekirjallisuutta analysoidessani keskeiseksi työtavaksi oppilaan toimijuutta kehitettäessä nousi luova musiikin tekeminen. Oman musiikillisen keksimisen kautta oppilas löytää uusia merkityksiä musiikilliselle materiaalille ja muokkaa näin suhdettaan itseensä ja maailmaan, toisin sanottuna kokee toimijuutta. Kokemukset oman musiikin luomisesta voivat myös johtaa voimaantumisen tunteeseen ja transformatiiviseen oppimiseen jossa oppija itse rakentaa oman tulkintansa itsestään ja kokemuksistaan, ennakko-oletukset hyläten.

Tutkimuskysymyksinäni olivat kuinka musiikillinen toimijuus voi rakentua musiikkikasvatuksen kontekstissa ja kuinka opettaja voi luoda musiikillisen toimijuuden rakentamiselle otolliset olosuhteet.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiVuorenmaa, Antti
Päiväys: tehty29.04.2017
Formaatti: laajuus0.6 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/tutkielma_anttivfinal.pdf

<<< Takaisin

© Sibelius-Akatemia, 2018