eThesis

« Takaisin

Tekijät: Lamminmäki, Neea, (kirjoittaja.)
Nimeke: Kolmesta kolmeenkymmeneen kosketinsoittajaa : haastattelututkimus sointuopetuksesta Näppärikurssin harmooniryhmissä / Neea Lamminmäki.
Asiasanat: harmoni
kansanmusiikki
vapaa säestys
kosketinsoittimet
ryhmäopetus
sointuoppi
Huomautus:Seminaarityö.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Kansanmusiikki, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Saatavana myös paperimuodossa.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiSeminaarityössä tutkittiin sointujen opettamista Näppärikurssin harmooniryhmissä, joissa osallistujien määrä, ikä ja taitotaso vaihtelevat. Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa neljä kosketinsoitinpedagogia kertoi käyttämistään menetelmistä sointuopetuksessa sekä kokemuksistaan ryhmäopetustilanteissa. Haastateltavat pohtivat ryhmäopetukseen liittyviä haasteita sekä yhtenäisen kuulokuvan merkitystä sointukäännösten valintaan suuressa ja heterogeenisessa harmooniryhmässä.

Tutkimuksen tuloksia ovat:
- Oppilaan taitotaso vaikuttaa merkittävästi siihen, missä vaiheessa opintoja ja miten kolmisointuja ja niiden käännöksiä opetetaan
- Soinnun muodon valitseminen kullekin oppilaalle ryhmässä riippuu oppilaan aiemmasta kokemuksesta
- Harmooniryhmälle on hyvä tehdä jokaisesta kappaleesta muutamia erilaisille taitotasoille soveltuvia malleja säestyksen toteuttamiseen
- Suuressa ryhmässä yhtenäistä kuulokuvaa tärkeämpää on taitojaan vastaava tehtävä ja onnistumisen kokemukset

Haastatteluista saadut vastaukset vahvistivat aiemmin tehtyjä yleisiä ryhmäpedagogisia tutkimustuloksia ja kirjoittajan omiin harmooniryhmien opetuskokemuksiin liittyviä havaintoja. Tulokset antoivat ideoita eritasoisten oppilaiden opettamiseen, minkä perusteella työssä pohdittiin myös Näppärikurssin harmooniryhmän toiminnan ja ohjaamisen kehittämistä.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiLamminmäki, Neea
Päiväys: tehty29.05.2017
Formaatti: laajuus0.34 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/seminaarity_neealamminmki.pdf

<<< Takaisin