eThesis

« Takaisin

Tekijät: Tunkkari, Kirsi, (kirjoittaja.)
Nimeke: Vuorovaikutus, valta ja vapaus : tapaustutkimus lauluyhtyeammattilaisten pienryhmätyöskentelystä / Kirsi Tunkkari.
Asiasanat: lauluyhtyeet
a cappella
pienryhmät
johtajuus
Huomautus:Tutkielma.
Huomautus: Tiivistelmä: Tutkimuksessa kuvataan ammattilauluyhtyeiden pienryhmätyöskentelyä johtajuuden näkökulmasta. Tutkimus pyrkii selvittämään miten johtajuus ilmenee ammattilauluyhtyeiden toiminnassa. Tutkimusta on ohjannut lauluyhtyekulttuurissa ilmenevä käsitys siitä, että lauluyhtyeillä ei ole johtajaa. \n\n Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään sosiaalipsykologian pienryhmäilmiötä toimivan pienryhmätyöskentelyn näkökulmasta (luku 2). Samassa luvussa pienryhmätyöskentelyä tarkastellaan myös musiikin näkökulmasta, kamarimusiikin ja vokaalimusiikin pienryhmätutkimuksen avulla. Johtajuutta tarkastellaan omassa luvussaan tarkemmin sekä sosiaalipsykologian tarjoaman käsityksen etta? musiikin pienryhmätutkimuksen näkökulmista (luku 3). \n\n Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus ja tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluina, haastattelemalla neljää pohjoismaisissa ammattilauluyhtyeissä työskentelevää laulajaa. Aineisto on analysoitu käyttäen sisällön analyysia. \n\n Ammattilauluyhtyeet tasapainottelevat työssään jossain demokraattisen työskentelyn ja jaetun johtajuuden välimaastossa. Pyrkimys demokraattiseen työtapaan ja "johtamattomuuteen" erityisesti taiteellisessa työssa?, kertoo mahdollisesti siitä miten tärkeänä taiteellinen prosessi ja siihen osallistuminen koetaan ja vahvistaa tutkimuksen tulosta siitä, että johtajuutta kuvattiin kahdessa eri kontekstissa, taiteellisessa työssa? sekä organisatorisesta näkökulmasta. \n\n Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että laulajat työskentelevät hyvin erityisessä ympäristössä ja laulajien merkittävät työurat nousevat myös tässä yhteydessä tärkeään rooliin. Tutkimus osoitti, että vuorovaikutustaitoja pidettiin tärkeimpänä taitona ja haasteena ryhmätyöskentelylle. Ammattilauluyhtyeet antavat hyvin erityisen esimerkin pienryhmätyöskentelystä.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Saatavana myös paperimuodossa.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTutkimuksessa kuvataan ammattilauluyhtyeiden pienryhmätyöskentelyä johtajuuden näkökulmasta. Tutkimus pyrkii selvittämään miten johtajuus ilmenee ammattilauluyhtyeiden toiminnassa. Tutkimusta on ohjannut lauluyhtyekulttuurissa ilmenevä käsitys siitä, että lauluyhtyeillä ei ole johtajaa.

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään sosiaalipsykologian pienryhmäilmiötä toimivan pienryhmätyöskentelyn näkökulmasta (luku 2). Samassa luvussa pienryhmätyöskentelyä tarkastellaan myös musiikin näkökulmasta, kamarimusiikin ja vokaalimusiikin pienryhmätutkimuksen avulla. Johtajuutta tarkastellaan omassa luvussaan tarkemmin sekä sosiaalipsykologian tarjoaman käsityksen etta? musiikin pienryhmätutkimuksen näkökulmista (luku 3).

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus ja tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluina, haastattelemalla neljää pohjoismaisissa ammattilauluyhtyeissä työskentelevää laulajaa. Aineisto on analysoitu käyttäen sisällön analyysia.

Ammattilauluyhtyeet tasapainottelevat työssään jossain demokraattisen työskentelyn ja jaetun johtajuuden välimaastossa. Pyrkimys demokraattiseen työtapaan ja "johtamattomuuteen" erityisesti taiteellisessa työssa?, kertoo mahdollisesti siitä miten tärkeänä taiteellinen prosessi ja siihen osallistuminen koetaan ja vahvistaa tutkimuksen tulosta siitä, että johtajuutta kuvattiin kahdessa eri kontekstissa, taiteellisessa työssa? sekä organisatorisesta näkökulmasta.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että laulajat työskentelevät hyvin erityisessä ympäristössä ja laulajien merkittävät työurat nousevat myös tässä yhteydessä tärkeään rooliin. Tutkimus osoitti, että vuorovaikutustaitoja pidettiin tärkeimpänä taitona ja haasteena ryhmätyöskentelylle. Ammattilauluyhtyeet antavat hyvin erityisen esimerkin pienryhmätyöskentelystä.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiTunkkari, Kirsi
Päiväys: tehty02.06.2017
Formaatti: laajuus0.69 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/kirsi_tunkkari_gradu.pdf

<<< Takaisin