« Takaisin

Tekijät: Kosonen, Sirkka, (kirjoittaja.)
Nimeke: Kitapurjein tuntemattomaan: tyylien välillä liikkuva improvisaatio ja laulajan kehitys/ Sirkka Kosonen.
Asiasanat: intuitio
kansanmusiikki
improvisaatiot
Huomautus:Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon liittyvä kirjallinen työ.
Opinnäyte: Tohtorintutkinnon kirjallinen työ: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, MuTri-Tohtorikoulu, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Saatavana myös paperimuodossa.
ISBN: 978-952-329-095-2 PDF

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTässä taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallisessa työssä tarkastelen improvisaatiotyöskentelyn vaikutusta laulajan kehittymisessä. Kansanlaulajana ja tutkivana taiteilijana minua kiinnostaa improvisoiden syntyvä musiikki. Tätä selvittääkseni valitsin tutkintokonsertteihini viisi keskenään erilaista improvisointiympäristöä: jazz, kansanmusiikki, taidemusiikki, oopperaperformanssi sekä elektroakustinen musiikki. Musiikillisten ja äänenkäytöllisten tekijöiden lisäksi improvisointiini vaikuttivat ulkomusiikillisina tekijöinä kehollinen kosketus, liike, esitysvalo sekä yleisön läsnäolo.
Kuvailen tutkintokonserttieni lisa?ksi tutkintoon liittyneitä opintojani, jotka ovat olleet merkittävä osa tohtorintutkintoprosessiani. Esittelen joitain kan- sanomaisia äänenkäyttötapoja ja näkemyksiäni niiden merkityksestä ilmaisuuni. Oman improvisoinnin tutkiminen on mahdollista osallistuvan havainnoinnin ja siihen liittyvän työpäiväkirjan avulla. Työpäiväkirja on oleellinen keino seurata henkilökohtaista kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.
Loppupäätelmissä tuon esille oivallukseni intuitiivisen työskentelyn merkityksestä. Tämä oli avaintekijä kansanlaulajuuteni kehittymisessä myötäilijästä solistiksi.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiKosonen, Sirkka
Päiväys: tehty15.03.2018
Formaattiapplication/pdf
Formaatti: laajuus17.2 Mt
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/260169_kosonen_sisus.pdf

<<< Takaisin

© Sibelius-Akatemia, 2018