eThesis

« Takaisin

Tekijät: Koivukoski, Minna, (kirjoittaja.)
Nimeke: Mä haluisin päästä vielä syvemmälle siinä, et mikä on siistii just mussa tai mun äänessä : laadullinen tapaustutkimus kolmen laulun ammattiopiskelijan laulusuhteen muutoksista / Minna Koivukoski.
Asiasanat: musiikkikasvatus
ammatillinen koulutus
laulaminen - opetus
Huomautus:Tutkielma.
Huomautus: Tiivistelmä: Tämä on laadullinen tapaustutkimus kolmen laulun ammattiopiskelijan kokemuksista omasta laulusuhteestaan sekä sen muutoksista ennen ammattiopintoja ja ammattiopintojen aikana. Tutkimus pyrkii lisäksi kuvaamaan, miten opinnot (Pop & Jazz Konservatoriossa) vaikuttavat laulajien laulusuhteen laatuun ja sisältöön. \n\n Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla. Teoreettisessa osuudessa avaan tutkimukseni avainkäsitteitä, jotka ovat olennaisia tutkimukseni lähestyttävyyden kannalta. Näitä avainkäsitteitä ovat muiden muassa laulusuhde, vokaalinen minäkäsitys, ääni-instrumentti ja äänen synty, ammattimuusikkous sekä Pop & Jazz Konservatorio. \n\n Jokaisen laulusuhde on yksilöllinen, niin myös tämän tutkimuksen haastateltavilla. Jokainen kokee myös ympäristön vaikutukset eri tavoin ja tästä syystä kokemukset oppilaitoksen vaikutuksista laulusuhteeseen vaihtelevat. Yhteneväisyyksiäkin löytyi ja erityisen oleellisena haastateltavat kokivat palautteen saamisen laulunopettajiltaan. Mielipiteet palautteen riittävyydestä ja laadusta vaihtelivat vastaajien kesken. Ajatukset ammattimuusikkoudesta sekä tutkintonimikkeen merkityksestä olivat osittain yhteneväisiä ja osittain erosivat toisistaan.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2018.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTämä on laadullinen tapaustutkimus kolmen laulun ammattiopiskelijan kokemuksista omasta laulusuhteestaan sekä sen muutoksista ennen ammattiopintoja ja ammattiopintojen aikana. Tutkimus pyrkii lisäksi kuvaamaan, miten opinnot (Pop & Jazz Konservatoriossa) vaikuttavat laulajien laulusuhteen laatuun ja sisältöön.

Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla. Teoreettisessa osuudessa avaan tutkimukseni avainkäsitteitä, jotka ovat olennaisia tutkimukseni lähestyttävyyden kannalta. Näitä avainkäsitteitä ovat muiden muassa laulusuhde, vokaalinen minäkäsitys, ääni-instrumentti ja äänen synty, ammattimuusikkous sekä Pop & Jazz Konservatorio.

Jokaisen laulusuhde on yksilöllinen, niin myös tämän tutkimuksen haastateltavilla. Jokainen kokee myös ympäristön vaikutukset eri tavoin ja tästä syystä kokemukset oppilaitoksen vaikutuksista laulusuhteeseen vaihtelevat. Yhteneväisyyksiäkin löytyi ja erityisen oleellisena haastateltavat kokivat palautteen saamisen laulunopettajiltaan. Mielipiteet palautteen riittävyydestä ja laadusta vaihtelivat vastaajien kesken. Ajatukset ammattimuusikkoudesta sekä tutkintonimikkeen merkityksestä olivat osittain yhteneväisiä ja osittain erosivat toisistaan.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiKoivukoski, Minna
Päiväys: tehty07.03.2018
Formaatti: laajuus0.53 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/gradu_minna_koivukoski.pdf

<<< Takaisin