eThesis

« Back

Author(s):Wikstén, Aapo, (kirjoittaja.)
Title:Musiikin harrastajasta musiikin ammattilaiseksi : : näkökulmia muusikon eri urapolkuihin /Aapo Wikstén.
Subject:ammatinvalinta
harrastukset
musiikkikasvatus
identiteetti
muusikkous
Note:Kandidaatin tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTässä tutkimuksessa perehdyn siihen, kuinka muusikon ammatti-identiteettiä on tarkasteltu musiikkikasvatuksen kirjallisuudessa. Näkökulmat liittyvät muun muassa musiikkiharrastuksen saavutettavuuteen, kilpailuhenkeen, perhetaustoihin ja muihin muusikon polkua määrittäviin ympäristötekijöihin.

Tutkimuskysymykseni on:
Millaisten taustatekijöiden voidaan ajatella vaikuttavan muusikon tai musiikkikasvattajan ohjautumiseen musiikkiharrastuksesta ammattiuralle?

Suoritin tutkielman kirjallisuuskatsauksena. Tarkastelin ajankohtaista kirjallisuutta
liittyen musiikin harrastamiseen, musikaalisuuden ja musiikin ammatillisuuden
periytymiseen sekä perhetaustan vaikutuksiin muusikon ammatinvalintaan.

Tutkielmani keskeisen johtopäätökset ovat, että musiikilliset taidot kehittyvät vähitellen ja kehityksen peruspilarina toimii musiikillinen minäkäsitys. Musiikillinen kilpailuhenki on yleensä nuorissa musiikinharrastajissa läsnä ja se luo musiikillista ilmapiiriä kouluihin ja musiikkiopistoihin. Tutkielmassani myös tutkitaan musikaalisuuden periytymistä ja selvitetään kuinka suuri vaikutus voi olla musikaalisesta elinympäristöstä.

Electronic material

Creator: personalNameWikstén, Aapo
Date: issued08.05.2017
Format: extent0.12 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/aapon_kandi_valmis.pdf

<<< Back