eThesis

« Back

Author(s):Sihvola, Maija, (kirjoittaja.)
Title:Miksi musiikin luovaa tuottamista pitäisi opettaa? : : katsaus musiikin luovan tuottamisen tavoitteisiin ja perusteisiin /Maija Sihvola.
Subject:improvisointi
säveltäminen
luovuus
tuottaminen - musiikki
Note:Kandidaatin tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTässä tutkimuksessa perehdyttiin musiikin luovan tuottamisen perusteisiin. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia tavoitteita musiikin luovan tuottamisen opettamiselle asetetaan opetussuunnitelmatasolla ja millä tavoin musiikin luovan tuottamisen tarpeellisuutta musiikinopetuksessa perustellaan alan ajankohtaisessa tutkimuskirjallisuudessa.

Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymykseni olivat:
1. Millaisia tavoitteita musiikin luovan tuottamisen opettamiselle asetetaan valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa?
2. Miten musiikin luovan tuottamisen opettamista perustellaan ajankohtaisessa tutkimuskirjallisuudessa?

Musiikin luovan tuottamisen opetukselle on asetettu tavoitteita muun muassa valtakunnallisissa perusopetuksen, lukion sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Luova tuottaminen korostuu erityisesti vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmassa. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissakin musiikin luovan tuottamisen opettamista sivutaan muutaman kerran. Tutkimuskirjallisuuden perusteella tavoitteet eivät vielä toteudu oppilaitoksissa toivotulla tavalla.

Tutkimuksen tuloksista löytyy useita argumentteja musiikin luovan tuottamisen opettamisen puolesta. Yksilön itsetunnon, itseluottamuksen sekä sisäisen kokemusmaailman tukeminen ovat nousseet esille useissa tutkimuksissa tärkeäksi perusteluksi opettamisen puolesta. Monet tutkijat ovat nostaneet myös esille ihmisen oikeuden luovuuteen ja sitä myötä kokonaisvaltaisen luovuuden tukemisen opetuksessa. Musiikin luovan tuottamisen opet- taminen näyttää tukevan myös muita musiikillisia taitoja, sekä muita oppimis- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkimukseni osoittaa, että musiikin luova tuottaminen on tärkeä osa musiikin kokonaisvaltaista opetusta ja ihmisenä kasvua. Uuden opetussuunnitelman myötä myös koulujen musiikinopetukseen tullaan edelleen lisäämään luovaa tuottamista.

Electronic material

Creator: personalNameSihvola, Maija
Date: issued10.05.2017
Format: extent0.28 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/maija_sihvolan_kandidaatintutkielma.pdf

<<< Back