eThesis

« Back

Author(s):Kukkonen, Annika, (kirjoittaja.)
Title:Opi kuuntelemaan klassista! : : tapaustutkimus aikuisten kuuntelukasvatuksesta /Annika Kukkonen.
Subject:taidemusiikki
aikuiskasvatus
kuuntelukasvatus
vapaa sivistystyö
yleisötyö
Note:Tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella aikuisten musiikkisuhdetta, kuuntelutapoja ja oppimista. Tarkoituksena on kuvata aikuisoppijoiden suhdetta klassiseen musiikkiin ja selvittää miten Opi kuuntelemaan klassista! -kurssi merkityksellistyi heille. Tutkimuksen tarkoituksena on myös tuottaa ideoita Helsingin kaupunginorkesterin yleisölle suunnatun pedagogisen toiminnan ja materiaalin kehittämiselle.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan musiikin kuuntelemista, aikuista oppijana erityisesti vapaan sivistystyön viitekehyksessä sekä Opi kuuntelemaan klassista! -kurssia.

Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tutkimushenkilöt osallistuivat Opi kuuntelemaan klassista! -kurssille syksyllä 2015. Kurssin järjesti Helsingin kaupunginorkesteri yhteistyössä Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tutkimukseen haastateltiin neljää henkilöä kurssin aluksi, kurssin päätteeksi ja kevään 2016 lopussa. Tutkimustulokset esitetään neljänä tarinana ja niiden temaattisena yhteenvetona. Kehitysideat Helsingin kaupunginorkesterin yleisölle suunnattuun pedagogiseen toimintaan ja materiaaliin on koottu omaan alalukuunsa.

Tämän tutkimuksen mukaan aikuisten musiikkisuhteessa on läsnä sekä musiikin ymmärtäminen tietämisen tasolla, että kokeminen tunteen tasolla. Konserttikokemuksen reflektointi tuki tämän tutkimuksen aikuisten kokemuksen jäsentymistä ja kokemuksen jakaminen muille oli merkityksellistä. Toiminnallisuus on tämän tutkimuksen mukaan aikuisille tärkeä kuuntelukasvatuksen menetelmä. Aikuiset halusivat perustietoa klassisesta musiikista, musiikin historiasta ja teoriasta. Aikuiset olivat kiinnostuneita tutustumaan sinfoniakonsertin teoksiin ja esiintyjiin, erityisesti kapellimestariin, etukäteen ennen konserttia.

Electronic material

Creator: personalNameKukkonen, Annika
Date: issued02.06.2017
Format: extent0.72 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/tutkielma_kukkonen.pdf

<<< Back