eThesis

« Back

Author(s):Wilkus, Maria, (kirjoittaja.)
Title:Sellisti rytmimuusikkona : : neljän sellistin näkemyksiä rytmimuusiikkona ja rytmimusiikin sellonsoitton opettajana toimimisesta /Maria Wilkus.
Subject:opettaminen
sellistit
populaarimusiikki
säveltäminen
sovittaminen
Note:Tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTutkimus käsittelee neljän sellistin näkemyksiä rytmimuusikkona ja rytmimusiikin sellonsoiton opettajana toimimisesta. Se on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluilla. Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa rytmimusiikin sello -ilmiötä esiin ja tuoda rytmimuusikkoina toimivien sellistien ääni kuuluviin.

Tutkimukseni teoreettinen osuus jakautuu sellosta ja rytmimusiikista kertoviin kahteen päälukuun. Erikseen näistä on tarjolla paljon tutkimustietoa, mutta yhdessä niitä ei ole tutkittu vielä juurikaan. Siksi tutkimuksen tekemiseksi tarvittiin tiedon yhdistelyä ja musiikin kuuntelua. Selloluku esittelee selloa ja sen soittotapoja sekä sitä, millä eri tavoin selloa on rytmimusiikissa käytetty. Rytmimusiikkiluvussa paneudutaan siihen, mitä ovat rytmimusiikki ja rytmimuusikkous monissa muodoissaan. Luku kertoo rytmimuusikoiden musiikillisesta toiminnasta – soittamisesta, säveltämisestä ja sovittamisesta sekä opettamisesta.

Haastateltavilla oli erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia rytmimusiikin sellistin toiminnasta, mutta kaikkia yhdisti halu tehdä merkityksellistä työtä ja luoda uutta. Kaikilla oli intoa tehdä selloa tunnetuksi ja vakiinnuttaa sen asemaa monenlaisen musiikin parissa – raja- aitoja pidettiin tarpeettomina. Myös sellonsoiton opetuksen toivottiin voivan monipuolistua entisestään. Haastateltavat pohtivat omaa rooliaan suhteessa perinteisempien bändisoitinten soittajiin ja toisaalta länsimaisen taidemusiikin sellisteihin. Vaikka tien raivaaminen koettiin välillä työlääksi, nähtiin sellon rytmimusiikin kentällä vakiintumaton asema myös mahdollisuutena.

Electronic material

Creator: personalNameWilkus, Maria
Date: issued30.11.2017
Format: extent1 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/mariawilkus.gradu.pdf

<<< Back