eThesis

« Back

Author(s):Kosonen, Sirkka, (kirjoittaja.)
Title:Kitapurjein tuntemattomaan: : tyylien välillä liikkuva improvisaatio ja laulajan kehitys/Sirkka Kosonen.
Subject:intuitio
kansanmusiikki
improvisaatiot
Note:Taiteilijakoulutuksen tohtorintutkintoon liittyvä kirjallinen työ.
Thesis:Tohtorintutkinnon kirjallinen työ:, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, MuTri-Tohtorikoulu,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.
ISBN:

Abstract

Abstract: FinnishTässä taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallisessa työssä tarkastelen improvisaatiotyöskentelyn vaikutusta laulajan kehittymisessä. Kansanlaulajana ja tutkivana taiteilijana minua kiinnostaa improvisoiden syntyvä musiikki. Tätä selvittääkseni valitsin tutkintokonsertteihini viisi keskenään erilaista improvisointiympäristöä: jazz, kansanmusiikki, taidemusiikki, oopperaperformanssi sekä elektroakustinen musiikki. Musiikillisten ja äänenkäytöllisten tekijöiden lisäksi improvisointiini vaikuttivat ulkomusiikillisina tekijöinä kehollinen kosketus, liike, esitysvalo sekä yleisön läsnäolo.
Kuvailen tutkintokonserttieni lisa?ksi tutkintoon liittyneitä opintojani, jotka ovat olleet merkittävä osa tohtorintutkintoprosessiani. Esittelen joitain kan- sanomaisia äänenkäyttötapoja ja näkemyksiäni niiden merkityksestä ilmaisuuni. Oman improvisoinnin tutkiminen on mahdollista osallistuvan havainnoinnin ja siihen liittyvän työpäiväkirjan avulla. Työpäiväkirja on oleellinen keino seurata henkilökohtaista kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.
Loppupäätelmissä tuon esille oivallukseni intuitiivisen työskentelyn merkityksestä. Tämä oli avaintekijä kansanlaulajuuteni kehittymisessä myötäilijästä solistiksi.

Electronic material

Creator: personalNameKosonen, Sirkka
Date: issued15.03.2018
Formatapplication/pdf
Format: extent17.2 Mb
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/260169_kosonen_sisus.pdf

<<< Back