eThesis

« Takaisin

Tekijät: Metsärinne, Walter, (kirjoittaja.)
Nimeke: Kompositörens kamp : två högskolestuderandes synsätt på komponeringsprocessen / Walter Metsärinne.
Asiasanat: säveltäminen - prosessit
luovat menetelmät
ongelmanratkaisu
Huomautus:Kandidaatin tutkielma.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Saatavana myös paperimuodossa.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: RuotsiDetta kandidatarbete är en fallstudie som tar fasta på två kompositörstuderandes synsätt på komponering. Mina forskningsfrågor lyder 1) vad är kännetecknande för studenternas komponeringsprocesser? och 2) hurdana problem möter studenterna i processerna och hur löser de dem?
Min teoretiska referensram består av två större helheter; komponeringsprocessen och writer's block. Jag presenterar olika begrepp och teorier om komponering samt om komponeringsprocessen för att förbereda läsaren för analysen av forskningsresultaten. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med två kompositörsstuderande vid Sibelius-Akademin. Avhandlingen beskriver fenomenologiskt de två kompositörstuderandenas tankar om komponering på detaljnivå. Respektive studerandes problem i komponerandet och eventuella lösningsmodeller presenteras också.
I resultaten fann jag två väldigt olika synsätt på komponering. Dessa kallar jag ett tekniskt perspektiv och ett existentiellt perspektiv. Jag gjorde intressanta iakttagelser om komponeringsprocessen och om olika problem som kompositörstuderandena kan möta i arbetet. Av de problemen som behandlas betonar jag speciellt writer's block, genom att belysa studerandenas tankar och möjliga lösningsmetoder gällande fenomenet.
Från ett musikpedagogiskt perspektiv ger denna avhandling insyn i hur mycket de olika studerandenas perspektiv på komponering och problem kan variera. Det är viktigt som kompositörspedagog att vara medveten om dessa skiljaktigheter. Elevernas bakgrunder och tankar varierar, och denna studie ger en detaljerad bild av två synsätt på ämnet. Syftet med denna studie är inte att ge en generaliserad bild av komponering, utan att lyfta fram den mångfald som finns bland olika kompositörers synsätt. Jag hoppas att ge läsaren, vare sig pedagog, studerande eller musikentusiast, nya insikter om komponering.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiMetsärinne, Walter
Päiväys: tehty17.05.2017
Formaatti: laajuus1.19 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/kompositorens_kamp_walter_metsarinne.pdf

<<< Takaisin