eThesis

« Takaisin

Tekijät: Borgman, Patricia, (kirjoittaja.)
Nimeke: Musikundervisning över ämnesgränserna : en intervjustudie om fyra lärares syn på musikämnets roll i undervisningen över ämnesgränserna i åk 7-9 / Patricia Borgman.
Asiasanat: musiikkikasvatus
Huomautus:Kandidaatin tutkielma.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2017.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Muu ilmiasu: Saatavana myös paperimuodossa.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiI denna kandidatavhandling undersöks fyra lärares erfarenheter och tankar om undervisning över ämnesgränserna i årskurserna 7-9. Tyngdpunkten ligger på musikämnets roll i samarbetet. Begrepp öppnas upp, historian redovisas och olika sätt att integrera presenteras i avhandlingens teoretiska referensram. Dessutom läggs argument för integration och faktorer som påverkar integrationen fram.

Genom individuella intervjuer intervjuas fyra lärare (tre musiklärare och en modersmålslärare) med tidigare erfarenhet av undervisning över ämnesgränserna. Utifrån lärarnas tankar och erfarenheter läggs avhandlingens analyskapitel upp. Där jämförs lärarnas svar med den tidigare beskrivna teorin, vilka visade sig påminna om varandra mera än förväntat.

Denna kandidatavhandling utmynnar i utmaningar och möjligheter med att ha med musikämnet som en part i undervisning över ämnesgränserna. Planeringstiden, olika arbetsplatser och att musik är ett tillvalsämne i årskurserna 8-9 visar sig vara utmaningar i samarbetet. Som största möjlighet framstår musikämnets flexibilitet. Musiken kan nämligen förknippas med så gott som alla övriga läroämnen, vilket gör musiken till den perfekta samarbetspartnern.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiBorgman, Patricia
Päiväys: tehty17.05.2017
Formaatti: laajuus0.46 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/kandi_borgman.pdf

<<< Takaisin