eThesis

« Takaisin

Tekijät: Sihvola, Elsa, (kirjoittaja.)
Nimeke: Elämänkumppanina musiikki : kolme kertomusta musiikin merkityksistä elämässä / Elsa Sihvola.
Asiasanat: musiikkipsykologia
musiikkikasvatus
identiteetti
narratiivisuus
Huomautus:Tutkielma.
Huomautus: Tiivistelmä: Tämä maisterin tutkielma pyrkii selvittämään, millaisia merkityksiä musiikilla on ihmisille heidän elämänsä eri vaiheissa. Laadullisena tapaustutkimuksena työ tarkastelee yksilöiden kokemusta kolmen tutkimushenkilön kertomusten kautta. Tutkimuksen painopisteet kohdistuvat yksilölliseen musiikkisuhteeseen, sen näyttäytymiseen elämässä ja erityisesti tunne-elämän työstämiseen musiikin keinoin. Teoreettinen näkökulma aiheeseen on pääosin musiikkipsykologinen. Musiikkia tarkastellaan ihmisen kehityksen, musiikin terapeuttisuuden, musiikillisen kokemuksen ja musiikin tarjoaman ”elämänkumppanuuden” näkökulmista. \n\n Tutkimusote on narratiivis-elämäkerrallinen ja pyrkii sellaisena tavoittamaan niitä subjektiivisia merkityksiä, joita musiikilla tutkimushenkilöiden elämässä on. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty kolmena yksilöhaastatteluna. Koska tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistui nimenomaan sellaiseen musiikkisuhteeseen, jolla on merkitystä ihmisen elämässä, valitsin haastateltavikseni henkilöitä, joilla on erityisen läheinen suhde musiikkiin ja kyky reflektoida musiikkisuhdettaan syvällisesti. Halusin myös tutkia ihmisiä, joiden musiikilliset mieltymykset ovat erilaisia keskenään. Sovelsin aineistoon narratiivista analyysia. \n\n Kaikki tutkimushenkilöt identifioituvat musiikkiin voimakkaasti. Heidän kertomuksensa todistavat musiikin merkityksistä muuntautumiskykyisenä voimavarana, luotettavana tukipilarina ja todellisena ”elämänkumppanina”. Myös musiikin niin sanottuja ulkomusiikillisia ulottuvuuksia käsitellään. Vaikka tutkimushenkilöt edustavat keskenään huomattavan erilaisia musiikillisia mieltymyksiä, heidän musiikillisissa identiteeteissään on paljon yhtäläisyyksiä. Musiikkikasvatuksen tutkimusalalle tutkimuksen anti on yksilöllisen musiikkisuhteen tarkastelussa, erilaisten musiikillisten identiteettien arvostamisen edistämisessä ja musiikin kuuntelemisen hyvinvointia edistävien vaikutusten tunnistamisessa, minkä tulisi heijastua myös oppilaitosten antamaan musiikkikasvatukseen.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2018.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: SuomiTämä maisterin tutkielma pyrkii selvittämään, millaisia merkityksiä musiikilla on ihmisille heidän elämänsä eri vaiheissa. Laadullisena tapaustutkimuksena työ tarkastelee yksilöiden kokemusta kolmen tutkimushenkilön kertomusten kautta. Tutkimuksen painopisteet kohdistuvat yksilölliseen musiikkisuhteeseen, sen näyttäytymiseen elämässä ja erityisesti tunne-elämän työstämiseen musiikin keinoin. Teoreettinen näkökulma aiheeseen on pääosin musiikkipsykologinen. Musiikkia tarkastellaan ihmisen kehityksen, musiikin terapeuttisuuden, musiikillisen kokemuksen ja musiikin tarjoaman ”elämänkumppanuuden” näkökulmista.

Tutkimusote on narratiivis-elämäkerrallinen ja pyrkii sellaisena tavoittamaan niitä subjektiivisia merkityksiä, joita musiikilla tutkimushenkilöiden elämässä on. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty kolmena yksilöhaastatteluna. Koska tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistui nimenomaan sellaiseen musiikkisuhteeseen, jolla on merkitystä ihmisen elämässä, valitsin haastateltavikseni henkilöitä, joilla on erityisen läheinen suhde musiikkiin ja kyky reflektoida musiikkisuhdettaan syvällisesti. Halusin myös tutkia ihmisiä, joiden musiikilliset mieltymykset ovat erilaisia keskenään. Sovelsin aineistoon narratiivista analyysia.

Kaikki tutkimushenkilöt identifioituvat musiikkiin voimakkaasti. Heidän kertomuksensa todistavat musiikin merkityksistä muuntautumiskykyisenä voimavarana, luotettavana tukipilarina ja todellisena ”elämänkumppanina”. Myös musiikin niin sanottuja ulkomusiikillisia ulottuvuuksia käsitellään. Vaikka tutkimushenkilöt edustavat keskenään huomattavan erilaisia musiikillisia mieltymyksiä, heidän musiikillisissa identiteeteissään on paljon yhtäläisyyksiä. Musiikkikasvatuksen tutkimusalalle tutkimuksen anti on yksilöllisen musiikkisuhteen tarkastelussa, erilaisten musiikillisten identiteettien arvostamisen edistämisessä ja musiikin kuuntelemisen hyvinvointia edistävien vaikutusten tunnistamisessa, minkä tulisi heijastua myös oppilaitosten antamaan musiikkikasvatukseen.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiSihvola, Elsa
Päiväys: tehty13.03.2018
Formaatti: laajuus0.69 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/elsa_sihvola_maisterin_tutkielma.pdf

<<< Takaisin