eThesis

« Takaisin

Tekijät: Bergdal, Elin, (kirjoittaja.)
Nimeke: TjolahÅpp! : en aktionsforskning i tvåspråkig musiklekverksamhet / Elin Bergdal.
Asiasanat: musiikkileikit
kaksikielisyys
opetus
musiikkikasvatus - vauvat
Huomautus:Tutkielma.
Huomautus: Sammandrag: TjolahÅpp! är ett pilotprojekt för tvåspråkig musiklek. Under perioden 2015-2017 bildades tvåspråkiga musiklekgrupper runt om i Finland. Verksamheten är riktad åt både finska, svenska och tvåspråkiga familjer. Forskningen undersöker verksamheten från musikpedagogens synvinkel. Målet med studien är att få en helhetsomfattande uppfattning om verksamheten utgående från intervjuer med projektpedagogerna. Forskningsfrågorna hanterar frågor angående hur pedagogerna förverkligat tvåspråkigheten, hur tvåspråkigheten påverkar musiklekverksamheten och hur projektet kunde utveckla sin verksamhet. \n Den teoretiska referensramen behandlar musikfostran för småbarn och olika former av tvåspråkig undervisning. Teoridelen skildrar även musikens gynnsamma effekt på människan och nationella och internationella attityder gentemot flerspråkighet. \n Forskning är en kvalitativ aktionsforskning. Forskningsmaterialet samlades in genom sju stycken intervjuer med projektpedagogerna och två enkäter riktade åt deltagarna i TjolahÅpp!-grupperna. \n I forskningsresultaten framgår att projektpedagogerna har förverkligat tvåspråkigheten i verksamheten på olika sätt. En del har valt att konsekvent sjunga samma sång på båda språken medan andra sjungit skilda sånger på ett språk för att klart kunna separera språken från varandra. Tvåspråkighetens roll i verksamheten varierar även beroende på hur tvåspråkig orten är, hurudan språkbalans är i grup-pen och pedagogens egna språkkunskaper och tidigare erfarenheter av musiklek på båda språken. TjolahÅpp!-verksamheten har varit omtyckt och föräldrarna har uppskattat att kunna delta i en hobby var man inte behöver välja mellan språken utan kan få både och. Enspråkiga familjer har fått en mjuk introduktion till det främmande språket och tvåspråkiga familjer har fått sångrepertoar på båda hemspråken. Projektverksamheten skiljer sig från språkbads- och språkduschundervisning. Förutom att den sammanför två språk sammanför den även familjer från olika språkbakgrunder som under musiklekstunderna får bekanta sig med varandra och varandras kulturer genom musiken.
Opinnäyte: Lopputyö : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus, 2018.
Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Tiivistelmä

Tiivistelmä: RuotsiTjolahÅpp! är ett pilotprojekt för tvåspråkig musiklek. Under perioden 2015-2017 bildades tvåspråkiga musiklekgrupper runt om i Finland. Verksamheten är riktad åt både finska, svenska och tvåspråkiga familjer. Forskningen undersöker verksamheten från musikpedagogens synvinkel. Målet med studien är att få en helhetsomfattande uppfattning om verksamheten utgående från intervjuer med projektpedagogerna. Forskningsfrågorna hanterar frågor angående hur pedagogerna förverkligat tvåspråkigheten, hur tvåspråkigheten påverkar musiklekverksamheten och hur projektet kunde utveckla sin verksamhet.
Den teoretiska referensramen behandlar musikfostran för småbarn och olika former av tvåspråkig undervisning. Teoridelen skildrar även musikens gynnsamma effekt på människan och nationella och internationella attityder gentemot flerspråkighet.
Forskning är en kvalitativ aktionsforskning. Forskningsmaterialet samlades in genom sju stycken intervjuer med projektpedagogerna och två enkäter riktade åt deltagarna i TjolahÅpp!-grupperna.
I forskningsresultaten framgår att projektpedagogerna har förverkligat tvåspråkigheten i verksamheten på olika sätt. En del har valt att konsekvent sjunga samma sång på båda språken medan andra sjungit skilda sånger på ett språk för att klart kunna separera språken från varandra. Tvåspråkighetens roll i verksamheten varierar även beroende på hur tvåspråkig orten är, hurudan språkbalans är i grup-pen och pedagogens egna språkkunskaper och tidigare erfarenheter av musiklek på båda språken. TjolahÅpp!-verksamheten har varit omtyckt och föräldrarna har uppskattat att kunna delta i en hobby var man inte behöver välja mellan språken utan kan få både och. Enspråkiga familjer har fått en mjuk introduktion till det främmande språket och tvåspråkiga familjer har fått sångrepertoar på båda hemspråken. Projektverksamheten skiljer sig från språkbads- och språkduschundervisning. Förutom att den sammanför två språk sammanför den även familjer från olika språkbakgrunder som under musiklekstunderna får bekanta sig med varandra och varandras kulturer genom musiken.

Elektroninen aineisto

Tekijä: nimiBergdal, Elin
Päiväys: tehty26.04.2018
Formaatti: laajuus0.72 Mt
Formaattiapplication/pdf
Tunniste: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/pro_gradu_13.4_elin_bergdal_unigrafia.pdf

<<< Takaisin